Odsávání vody a kalu

S průmyslovým vysavačem Big Brute Floodman rychle vysajete odpadní vody a kapaliny . Byl navržen tak, aby si poradil s povodňovou vodou a naplavenínami v suterénech a zaplavených prostorách. Big Brute Floodman pracuje rychle. Jeno automatické briskní odčerpávání vyprázdní zásobník, aniž by bylo třeba zastavit práci, čímž dosáhne rychlejšího odstranění povodňové vody.

Průmyslové vysavače Big Brute mají několik modelů, které si poradí s mokrým odpadem, kterého se potřebujete zbavit.

Vysavače Big Brute si jednoduše poradí s vodou, olejem a kalem, dokonce s tím, co obsahuje velké kusy pevného materiálu.

Tekutý odpad je extrémně těžký a právě Big Brute vám dává různé možnosti vypouštění mokrého odpadu bezpečným a jednoduchým způsobem, aniž by vaši zaměstnanci museli zvedat těžký náklad.

Pokud potřebujete přesunout kapaliny do vlastních nádob, vysavače Big Brute vám to umožní za vaší plné kontroly. Jsou ideální na přečerpání kapalin, které nesmí být rozlity nebo které odtékají kanalizací.

Big Brute Wet & Dry

Průmyslové vysavače Big Brute Wet & Dry dávají maximální flexibilitu v čistění a zacházení s jak suchým tak mokrým odpadem včetné vody a dalších kapalin.

Zjistěte více o vysavačích Big Brute Wet & Dry...

Big Brute Suck & Dump (Wet & Dry)

Průmyslové vysavače Big Big Brute Suck & Dump (Wet & Dry) řeší problém vypouštění těžkých odpadů v tekutém stavu bezpečně a bez nepořádku.

Nasajte kapaliny s velkými kusy a umístěte plný vysavač Big Brute nad sběrný kontejner za pomocí vysokozdvižného vozíku.

Vypusťte bezpečně a rychle, bez nepořádku.

Zjistěte více o vysavačích Big Brute Suck & Dump Wet & Dry...

Big Brute Suck & Pump

Odsajte tekutiny a řízeně přečerpejte do vlastních nádob či kontejnerů za pomocí průmyslového vysavače Big Brute Suck & Pump.

Ideální na řízené přečerpání kapalin bez nepořádku.

Zjistěte více o vysavačích Big Brute Suck & Pump...

Big Brute Floodman

Průmyslový vysavač The Big Brute Floodman pracuje na maximum při rychlém úklidu velkého množství vody ze zaplavených prostor.

Odsávejte a přečerpávejte nepřerušovaně bez zastavení až do vyprázdnění.

Též ideální na nepřerušované čistící práce, kde úklid nelze přerušit.

Zjistěte více o vysavačích Big Brute Floodman...

Other videos

Big Brute Floodman

1. Big Brute Floodman

Maximální účinek v rychlém přemístění či odstranění vody, povodňových vod nebo při nepřetržitých úklidových pracech. Big Brute Floodman vysává a automaticky přečerpává, kdy rychlost průtoku je necelé 4 litry za sekundu.

Big Brute Wet & Dry

2. Big Brute Wet & Dry

Big Brute Wet & Dry je ideální k vysávání kalu a bahna usazeného v odtokových žlabech a kanalizačních vpustích-gulách.

Big Brute Suck & Pump

3. Big Brute Suck & Pump

Big Brute Suck & Pump je ideální k filtrování či přesouvání kapalin s pevnými částicemi. Díky volitelné rychlosti průtoku zaručí přesné a čisté přelití do vlastních nádob.