Průmyslové vysavače Big Brute Suck & Dump Wet & Dry

Informace o produktu

Průmyslové vysavače Big Brute Suck & Dump vás zbaví nebezpečného vyprazdňování těžkých nákladů.

Mokrý a tekutý odpad může být velmi těžký a úsilí vyprázdnit plný průmyslový vysavač může být nebezpečné.

Big Brute Suck & Dump Wet & Dry zjednoduší vyprazdňování a je to bezpečné. Zvedněte plný vysavač nad kontejner nebo jinou sběrnou nádobu na vysokozdvižném vozíku.

Odpad se pak vyprázdní přímo do kontejneru skrze vypouštěcí klapkou na dně.

Není třeba zápasit s vyprázdněním těžkých nákladů. Je jednoduché vyprázdnit Big Brute Suck & Dump přímo do kontejnerů a jiných nádob, dokonce těch s vysokými stěnami bez nepořádku či rozlití.

Video v akci

Big Brute Wet & Dry

1. Big Brute Wet & Dry

Big Brute Wet & Dry je ideální k vysávání kalu a bahna usazeného v odtokových žlabech a kanalizačních vpustích-gulách.

Big Brute Wet & Dry - Olej

2. Big Brute Wet & Dry - Olej

Wet & Dry si poradí s kapalinami a kalem včetně použitého motorového oleje. Tento klip ukazuje Big Brute Wet & Dry s zachycovacím víkem pro otevřené sudy.

X